Client overview,
just easier

Less manual work. More consulting.

We collect, structure and purpose financial cloud based data, so you can focus on growing your clients.

Welcome to the future of accounting.

Klientöversikt,
Bara enklare

Mindre manuellt arbete. Mera rådgivning.

Vi samlar, strukturerar och förmedlar molnbaserade finansiell data för era ändamål så att du kan fokusera på dina kunders tillväxt.

Välkommen till framtidens redovisning.
börja här

Tre anledningar att gå med

  • 1. Din visuella klientöversikt

  • Sluta söka efter ostrukrukturerad klientinformation. Crediwire ger dig all din klientdata på en plats, organiserad i en visuell översikt.  • 2. Lägg till en kontext med industririktmärken

  • Med Crediwires industririktmärken kommer du att få mera kunskap. Identifiera möjligheter och fallgropar och guida aktivt dina klienter till bättre resultat.
  • 2. Add context with industry benchmarks

  • With the Crediwire Industry benchmarks you will get more knowledge.
    Identify opportunities and pitfalls and actively guide your clients to better business results.
  • 3. Klientrapporter

  • Små och medelstora företag efterfrågar mer och mer rådgivning från sina revisorer. Crediwires klientrapport automatiserar det manuella arbetet, så att du kan fokusera på att skapa värdefulla affärsresultat tillsammans med dina kunder.

Våra integrationer

SKAPA ETT NÄRA FÖRHÅLLANDE TILL DINA KLIENTER

Inga klienter, inga företag. Det är så enkelt.

Att bygga en betydelsefull relation med dina klienter är en viktig del av av framgången för er affärsverksamhet.

Alla klienter är inte likadana. Börja med att förstå dina klienter. Förstå hur du kan hjälpa dom.

Nuvarande trender tyder på att klienter efterfrågar aktiv rådgivning och inte bara hårt arbete.

Tre enkla steg

Du Synkar
Din Data

Vi Strukturerar Och Analyserar

Bättre upplevelse

Din framtid, på ett ställe


Det finns flera trender när det kommer till den framtida finansbranschen.

Vi identifierar den starkaste trenden att utnyttja de möjligheter vi får från teknik och den växande digitaliseringen.

Vi kan tillämpa de nya möjligheterna att göra det vi redan gör, bara lättare.

- Automatisk rapportering
- Data visualisering
- Budgetar att agera på med Industry benchmarks

Välkommen till framtiden för finansiella upplevelser