Client overview,
just easier

Less manual work. More consulting.

We collect, structure and purpose financial cloud based data, so you can focus on growing your clients.

Welcome to the future of accounting.

Klientöversikt,
Bara enklare

Mindre manuellt arbete. Mera rådgivning.

Vi samlar, strukturerar och förmedlar molnbaserade finansiell data för era ändamål så att du kan fokusera på dina kunders tillväxt.

Välkommen till framtidens redovisning.
börja här

Tre anledningar att gå med

  • 1. Din visuella klientöversikt

  • Sluta söka efter ostrukrukturerad klientinformation. Crediwire ger dig all din klientdata på en plats, organiserad i en visuell översikt.  • 2. Lägg till en kontext med industririktmärken

  • Med Crediwires industririktmärken kommer du att få mera kunskap. Identifiera möjligheter och fallgropar och guida aktivt dina klienter till bättre resultat.
  • 2. Add context with industry benchmarks

  • With the Crediwire Industry benchmarks you will get more knowledge.
    Identify opportunities and pitfalls and actively guide your clients to better business results.
  • 3. Klientrapporter

  • Små och medelstora företag efterfrågar mer och mer rådgivning från sina revisorer. Crediwires klientrapport automatiserar det manuella arbetet, så att du kan fokusera på att skapa värdefulla affärsresultat tillsammans med dina kunder.

Våra integrationer

SKAPA EN NÄRA RELATION TILL DINA KUNDER

Inga kunder, inga företag. Det är egentligen inte svårare än så.

Att bygga betydelsefulla kundrelationer är idag en viktig framgångsfaktor för alla företag.

Allt tyder på att att rådgivning och personlig kontakt kommer att efterfågas mer och mer.

Börja med att bygga skräddarsydda rapporter, helt anpassade efter kundens behov och kunskapsnivå.

Tre enkla steg

Du Synkar
Din Data

Vi Strukturerar Och Analyserar

GRAFISK ÖVERSIKT

FRAMTIDENS REDOVISNINGSKONSULTER


Redovisnings- och revisionsbrancher utvecklas snabbt i takt med en ökad grad digitalisering och automatisering.

Den naturliga konsekvensen blir att redovisningskonsultens roll går mer åt det rådgivande hållet.

Med Credwire automatiseras det manuella arbetet med att sammanställa data så att du kan fokusera på det du redan gör; bara enklare.

- Interaktiva rapporter
- Visualisering av data
- Branchjämförelser

Välkommen till framtidens finansiella upplevelse.