Dags för bättre samarbete

Mindre risk. Mera handling.

Vi samlar, strukturerar och förmedlar molnbaserad finansiell data för era ändamål så att du kan fokusera på dina kunder.

Välkommen till framtidens bankverksamhet.

börja här

Tre anledningar att gå med

  • 1. Din visuella klientöversikt
  • Sluta söka efter ostrukrukturerad klientdata. Crediwire ger dig all din klientdata på en plats, organiserad i en visuell översikt.


  • 2. Lägg till en kontext med riktmärken för industrin
  • Med Crediwires industririktmärken kommer du att få mera kunskap. Förstå resultaten i relation till industrin bättre och utvärdera dina klienters resultat och framtida möjligheter.


  • 2. Add context with industry benchmarks
  • With the Crediwire Industry benchmarks you will get more knowledge.
    Understand results in relation to the industry to better evaluate the performance and opportunities of your clients.
  • 3. Bygg scenarier för framtiden
  • Vad kommer framtiden föra med sig? Vi kan inte veta med säkerhet. Däremot kan vi hjälpa dig med att skapa scenarier, så att du kan planera för framtiden, fatta bättre beslut och minska risken.

Tre enkla steg

Du Synkar
Din Data

Vi Strukturerar Och Analyserar

Bättre upplevelse

SKAPA ETT NÄRA FÖRHÅLLANDE TILL DINA KLIENTER

Inga klienter, inga företag. Det är så enkelt.

Att bygga en betydelsefull relation med dina klienter är en viktig del av av framgången för er affärsverksamhet.

Alla klienter är inte likadana. Börja med att förstå dina klienter. Förstå hur du kan hjälpa dom.

Nuvarande trender tyder på att klienter efterfrågar aktiv rådgivning och inte bara hårt arbete.

Våra integrationer

Din framtid, på ett ställe


Det finns flera trender när det kommer till den framtida finansbranschen.

Vi identifierar den starkaste trenden att utnyttja de möjligheter vi får från teknik och den växande digitaliseringen.

Vi kan tillämpa de nya möjligheterna att göra det vi redan gör, bara lättare.

- Automatisk rapportering
- Data visualisering
- Budgetar att agera på med Industry benchmarks

Välkommen till framtiden för finansiella upplevelser