Privacy Policy

Oplysninger om vores behandling af dine personoplysninger mv.

Vi er den dataansvarlige – hvordan kontakter du os?
CrediWire ApS er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi har modtaget om dig. Du finder vores kontaktoplysninger nedenfor.

CrediWire ApSApplebys Plads 7, 1411 København K
CVR-nr.: 37264628
Telefon: +45 91 54 09 65E-
mailadresse: info@crediwire.com

Formålene med vores behandling af personoplysninger, hvilke typer/kategorier af oplysninger og retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger

Når du bruger kontaktformen via vores hjemmeside, indsamler vi følgende personoplysninger:

Formål: Formidle kontakt mellem dig og CrediWire ApS

Hvilke typer personoplysninger behandler vi:
- Email
- addresse,
- navn,
- telefonnummer.

Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger følger af:

Samtykke givet i sammenhæng med indtastning af oplysninger i henhold til GDPR kapitel 2, artikel 7.
Hvor dine personoplysninger stammer fra:
Indtastede oplysninge

Overførsel til modtagere i tredjelande, herunder internationale organisationer:
Vi vil overføre dine personoplysninger til modtagere uden for EU og EØS.

Det drejer sig om Google og Mailchimp, som er beliggende i USA.
Vi kan oplyse, at en databehandleraftaler er indgået mellem CrediWire ApS og de to parter.

Opbevaring af dine personoplysninger:Vi opbevarer dine personoplysninger i 3 måneder eller ind til korrespondancen afsluttes, hvad end der kommer sidst.

Hvis du ansøger om et job hos os, behandles følgende personoplysninger:

Formål:

Behandling af job ansøgning
Hvilke typer personoplysninger behandler vi: E-mail, navn, adresse, fødselsdato, CV.

Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger følger af:
Samtykke givet i sammenhæng med indtastning af oplysninger i henhold til GDPR kapitel 2, artikel 7.

Hvor dine personoplysninger stammer fra:Information indsendt i sammenhæng med jobansøgningOverførsel til modtagere i tredjelande, herunder internationale organisationer:

Vi vil overføre dine personoplysninger til modtagere uden for EU og EØS. Det drejer sig om Google, som er beliggende i USA.Vi kan oplyse, at en databehandleraftaler er indgået mellem CrediWire ApS og Google.

Opbevaring af dine personoplysninger:
Vi opbevarer dine personoplysninger 6 måneder eller så længe det er relevant.
Hvis samtykke gives i sammenhæng med anøgningsprocessen kan dine oplysninger opbevares længere tid.

Når du er potentiel eller eksisterende kunde hos CrediWire, behandles følgende personoplysninger:

Formål: Erhvervelse, administration og faktureringHvilke typer personoplysninger behandler vi:
- Kontaktoplysninger
- CVR nummer eller tilsvarende
- Detaljer om samarbejdet (startdato, løbetid, kontaktpersoner og information om dem)
- Økonomiske oplysninger som priser, bankkonto og generelt hvad der er nødvendigt for at levere ydelser
- Økonomiske oplysninger og enkeltmandsvirksomhede
Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger følger af:

GDPR art. 6(1)(b) - gennemførelse af foranstaltninger der træffes på den registreredes anmodning forud for indgåelse af en kontrakt.
GDPR art. 6(1)(f) - den legitime interesse i at kontakte potentielle kunder/samarbejdspartnere
GDPR art. 6(1)(b) - opfyldelse af kontrakt
GDPR art. 6(1)(c) - retlig forpligtelse
GDPR art. 9(2)(f) - retskrav

Hvor dine personoplysninger stammer fra:Offentligt tilgængeligt information og indtastede oplysninge

Overførsel til modtagere i tredjelande, herunder internationale organisationer:
Vi vil overføre dine personoplysninger til modtagere uden for EU og EØS. Det drejer sig om Google, Mailchimp og AWS, som er beliggende i USA.
Vi kan oplyse, at en databehandleraftaler er indgået mellem CrediWire ApS og de tre parter.

Opbevaring af dine personoplysninger:
Så længe kundeforholdet, eller potentialet for det, eksisterer.
Såfremt et kundeforhold har eksisterer opbevares information indtil 5 år efter afslutningen af regnskabsåret hvor kundeforholdet ophører.

Når du er bruger i CrediWire, behandles følgende personoplysninger:

Formål: Formidling af relevant information, som f.eks. information om aktivitet i CrediWire systemet, samt kontakt i sammenhæng med support.

Hvilke typer personoplysninger behandler vi: E-mail adresse, navn, telefonnummer.

Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger følger af:Samtykke givet i sammenhæng med indtastning af oplysninger i henhold til GDPR kapitel 2, artikel 7.

Hvor dine personoplysninger stammer fra:Indtastede oplysningeOverførsel til modtagere i tredjelande, herunder internationale organisationer:
Vi vil overføre dine personoplysninger til modtagere uden for EU og EØS.
Det drejer sig om Google, Mailchimp og AWS, som er beliggende i USA.

Vi kan oplyse, at en databehandleraftaler er indgået mellem CrediWire ApS og de tre parter.

Opbevaring af dine personoplysninger:
Vi opbevarer dine personoplysninger så længe din bruger eksisterer.
Hvis du ønsker at slette din bruger bliver dine oplysninger fjernet umiddelbart samtidigt. Backups af dine data kan eksistere, dog maks i 30 dage efter anmodningen om sletning.

Dine rettigheder
Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig.
Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder skal du kontakte os.Ret til at se oplysninger (indsigtsret)Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.
Ret til berigtigelse (rettelse)Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.
Ret til sletningI særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.Ret til begrænsning af behandling

Du har visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset.
Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.Ret til indsigelse

Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger. Du kan også gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger til direkte markedsføring.Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

Klage til Datatilsynet
Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.

Dokumentoplysning
Dette er 3. version af CrediWire ApSs persondatapolitik skrevet 01/07-2019.