Client budgets,
just easier

We collect, structure and purpose financial cloud based data, so you can focus on growing your clients.

Welcome to the future of bookkeeping.

VISUELLE RAPPORTER FOR BEDRE RÅDGIVNING

Mindre manuelt arbeid. Mer rådgivare.

Små og mellomstore selskaper søker i økende grad råd fra regnskapsførerne. Crediwires klientrapport automatiserer det manuelle arbeidet, slik at du kan fokusere på å gi verdifulle forretningsråd til kundene dine.

Velkommen til fremtidens bokføring.
START HER

TRE GRUNDE TIL Å BRUKE CREDIWIRE

 • 1. DIN VISUELLE KLIENTSOVERSIKT
 • Slutt å søke etter uorganisert klientinformasjon.
  Crediwire gir deg alle kundenes data på ett sted, organisert i en visuell oversikt.

 • 2. LEGG TIL KONTEKS MED INDUSTRI BENCHMARKS
 • Med Crediwire Industry Benchmark vil du få mer innsikt. Identifiser muligheter, fallgruver og veiled dine kunder aktivt til bedre forretningsresultater.


 • 2. Add context with industry benchmarks
 • With the Crediwire Industry benchmarks you will get more knowledge.
  Identify opportunities and pitfalls and actively guide your clients to better business results.
 • 3. KLIENTRAPPORTER
 • SMB er i økende grad på jakt etter rådgivning fra regnskapsførerne. Crediwire-klientrapportene automatiserer det manuelle arbeidet, slik at du kan fokusere på å gi verdifulle forretningsresultater med kundene dine.


 • 1. Your visual client overview
 • Stop searching for unorganized client information.
  Crediwire gives you all of your clients’ data in one place, organized in a visual overview.
 • 2. Add context with industry benchmarks
 • With the Crediwire Industry benchmarks you will get more knowledge.
  Identify opportunities and pitfalls and actively guide your clients to better business results.
 • 2. Add context with industry benchmarks
 • With the Crediwire Industry benchmarks you will get more knowledge.
  Identify opportunities and pitfalls and actively guide your clients to better business results.
 • 3. Client reports
 • SMEs are increasingly looking for business advice from their accountants.
  The Crediwire client reports will automate the manual work, so you can focus on driving valuable business results with your clients.VÅRE integrasjoner

BYGG ET TETTERE FORHOLD TIL KUNDENE DINE

Ingen kunder, ingen virksomhet.
Så enkelt er det.  

Å bygge en betydelig relasjon med dine kunder er nøkkelen for å lykkes.

Begynn med å forstå kundene dine. Forstå hvordan du kan hjelpe dem.  

Nåværende trender indikerer at klienter krever aktiv rådgivning og ikke bare hardt arbeid.tre enkle trinn

Du synkroniserer
din data

Vi strukturerer
og analyserer

Bedre
opplevelse

FREMTIDENS RÅDGIVERE


Det er flere trender når det gjelder måten å være rådgiver i fremtiden.

Vi identifiserer de sterkeste trendene innen teknologi og digitalisering.  

Vi automatiserer de manuelle oppgavene, slik at du kan gjøre det du allerede gjør, bare enklere.

Vi kan bruke de nye mulighetene til å gjøre det vi allerede gjør, bare lettere.  

- Automatisert rapportering
- Datavisualisering
- Aktive budsjetter
- Industri Benchmark ‍

Velkommen til en bedre økonomiske opplevelser.