Client budgets,
just easier

We collect, structure and purpose financial cloud based data, so you can focus on growing your clients.

Welcome to the future of bookkeeping.

Kundebudgetter,
bare LETTERE

Mindre manuelt arbejde. Mere rådgivning.

Vi indsamler, strukturerer og aktiverer finansiel data, så du kan fokusere på dine kunder.

Velkommen til fremtidens bogholderi.
START HER

Tre grunde til at bruge Crediwire

 • 1. Dit visuelle kundeoverblik
 • Stop med at lede efter uorganiseret kundeinformation. Med CrediWire får du alle dine kunders data organiseret i et visuelt overblik - ét sted.

 • 2. Skab forståelse med benchmark
 • Med CrediWires branchebenchmark får du mere viden. Identificer muligheder og udfordringer og rådgiv dine kunder til bedre forretningsresultater.


 • 2. Add context with industry benchmarks
 • With the Crediwire Industry benchmarks you will get more knowledge.
  Identify opportunities and pitfalls and actively guide your clients to better business results.
 • 3. Klientrapporter
 • En periodebalance er ikke en rapport. SMV’er efterspørger i stigende grad rådgiving fra deres revisor. CrediWires klientrapporter automatiserer det manuelle arbejde, så du kan fokusere på at skabe værdifulde forretningsresultater sammen med dine kunder.

 • 1. Your visual client overview
 • Stop searching for unorganized client information.
  Crediwire gives you all of your clients’ data in one place, organized in a visual overview.
 • 2. Add context with industry benchmarks
 • With the Crediwire Industry benchmarks you will get more knowledge.
  Identify opportunities and pitfalls and actively guide your clients to better business results.
 • 2. Add context with industry benchmarks
 • With the Crediwire Industry benchmarks you will get more knowledge.
  Identify opportunities and pitfalls and actively guide your clients to better business results.
 • 3. Client reports
 • SMEs are increasingly looking for business advice from their accountants.
  The Crediwire client reports will automate the manual work, so you can focus on driving valuable business results with your clients.vores integrationer

OPRET et tættere forhold til dine klienter

Ingen kunder, ingen virksomheder. Det er så enkelt.

Opbygning af et betydeligt forhold til dine klienter er vigtigt for succes med dit kommercielle fokus. Ikke alle klienter er ens.

Start med at forstå dine klienter. Forstå, hvordan du kan hjælpe dem.

Aktuelle tendenser indikerer, at klienter kræver aktiv rådgivning og ikke kun hårdt arbejde.

tre enkle trin

Du synkroniserer din data

Vi strukturerer og analyserer

bedre oplevelser

Fremtidens RÅDGIVERE


Der er flere trends, når det kommer til fremtidens måde at være rådgivere på.
Vi identificerer de stærkeste trends fra tech og digitalisering.

Vi automatiserer de  manuelle opgaver, så du kan gøre det, du allerede gør, bare lettere.

- Automatiserede rapporter
- Datavisualisering
- Aktive budgetter
- Branchebenchmark

Velkommen til finansielle oplevelser