Tip 2: Læs din omverden


I december sætter CrediWire fokus på økonomistyring i små og mellemstore virksomheder. Derfor har vi skrevet fire caseartikler, der omhandler økonomistyring i en tøjbutik. Her kan du læse råd nummer 2: Læs din omverden.

Hvordan ser verden omkring din tøjbutik ud? Det er yderst vigtigt at stille sig selv dette spørgsmål, når man driver en forretning. Vi skal nemlig se udad og forstå omverden, før vi ser indad. Denne forståelse kan opnås gennem en SWOT-analyse, hvor du på simpel vis kan kortlægge din butiks forhold til omverden og dernæst butikken selv.

Første trin i analysen er at kigge på, hvilke muligheder og trusler din tøjbutik står overfor. Når du ser på trusler, er det relevant at overveje, hvilke andre tøjbutikker der er i området, og om de er en trussel for din butik? De kunne være en trussel for din butik, hvis de sælger varer, som er tilsvarende dine. Her er det en god idé at overveje, om du befinder dig på et prisfølsomt marked. På et prisfølsomt marked vil dine kunder være tilbøjelige til at købe tøj hos en af dine konkurrenter, hvis du sætter priserne op. Du skal altså spørge dig selv, om dine varer skiller sig tilstrækkeligt ud fra konkurrenternes. Hvis de gør det, vil kunderne være villige til at betale mere for tøjet i din butik. Hvis ikke, kan de lige så godt købe tøjet i en butik, som sælger det billigere.

Når du ser på muligheder, bør du først og fremmest gøre det klart, hvem der er dine kunder. Lad os sige, at du sælger tøj til kvinder i 30’erne. Hvordan får du overhovedet fat i dem? Dernæst bør du overveje, hvordan din tøjbutik differentierer sig fra andre tøjbutikker, der sælger tøj til kvinder i 30’erne, og hvordan du kan bruge det til at opnå nye markedsandele? Du kan for eksempel udvide dit sortiment, så du også sælger børnetøj, hvis du tror, at dine kunder har børn.

Dernæst skal du se på styrker og svagheder i din egen butik. Hvad er du rigtig god til, og hvad kan du med fordel blive bedre til? Her skal du altså kigge på de ting, som befinder sig inden for butikkens fire mure. Du er måske rigtig god til at finde nye og spændende tøjbrands, men du er ikke så god til at få solgt ud af dit lager. Du bør altså overveje, om du bestiller for mange varer hjem i forhold til, hvor meget du sælger.