Tip 1: Læs de økonomiske tal og gør det til en vane

I december sætter CrediWire fokus på økonomistyring i små og mellemstore virksomheder. Derfor har vi skrevet fire caseartikler, der omhandler økonomistyring i en tøjbutik. Her kan du læse råd nummer 1: Læs de økonomiske tal og gør det til en vane.

Når du driver en forretning, er det vigtigt, at du først og fremmest gør dig nogle overvejelser om, hvad der skal til, før din forretning kan løbe rundt. Du bør tænke økonomien som et simpelt regnestykke med omkostninger på den ene side og indtægter på den anden side.

Lad os tage en tøjbutik som eksempel. Hvilke omkostninger kan du ikke komme udenom? Du kan for eksempel ikke komme udenom at betale din husleje, forsikringer, lys og varme. Måske har du nogle ansatte i din tøjbutik. Deres løn er også en fast omkostning. Alt dette befinder sig på omkostningssiden af regnestykket.

Men hvad så med indtægtssiden?

Her skal du overveje, hvor mange stykker tøj du skal sælge, før du kan dække dine faste omkostninger. Dog er det ikke helt så simpelt. Du skal nemlig først trække de omkostninger fra, som knytter sig til tøjsalget. Hvad koster det at købe og/eller producere det tøj, du sælger? Når du har lagt disse omkostninger ind i regnestykket, kan du se, om dit tøjsalg har genereret nok omsætning til at dække de faste omkostninger og forhåbentlig givet et overskud.

For at opnå yderligere indsigt i din tøjbutiks økonomi, er det interessant at kigge på nøgletallene. Nøgletallene giver et overblik over virksomhedens økonomi i relative tal. De relative tal kan fortælle os en historie, som vi umiddelbart ikke finder i de absolutte tal. Det behøver ikke at være svært at læse og forstå sine nøgletal. Derfor anbefaler vi, at man starter med de mest basale nøgletal, nemlig dækningsgraden, overskudsgraden og afkastningsgraden.

Læs mere om nøgletal her

Vigtigst af alt er at gøre det til en vane at kigge på de økonomiske tal. Hvornår giver det mening for dig at kigge på dine økonomiske data? Når du åbner butikken, eller når du lukker butikken? Skriv det ind i din kalender, og gør det til en fast del af din daglige arbejdsgang. Brug tallene til at stille spørgsmål til butikkens udvikling. Hvad gør du godt? Hvad kan du gøre bedre? På den måde kan du bruge de økonomiske tal som en slags inspiration til at drive din tøjbutik endnu bedre.