Sådan lægger du et budget for din virksomhed og opnår dine mål


blog-image

Rasmus Ørskov

Rasmus Ørskov er statsautoriseret revisor og partner i revisionshuset Beierholm. Han har 15 års erfaring med regnskab, skat og rådgivning, og han har betjent alt fra store internationale koncerner med over 40 mia. i omsætning, Danmarks største kapitalfonde med datterselskaber i udlandet til den lille iværksætter med store visioner.

Derudover er Rasmus ekstern lektor på Syddansk Universitet, hvor han underviser i køb, salg og værdiansættelse af virksomheder.

Et godt budget kræver planlægning

Men hvorfor er det vigtigt at lægge et budget? Rasmus Ørskov fortæller, at det er vigtigt at lægge et budget, hvis man vil skabe et overblik over, hvor ens virksomhed er på vej hen. Han fortæller, at det især i vækstperioder er essentielt at bevare overblikket og rette ind, hvis der er noget der skrider.

Men det kræver forberedelse at lægge et budget, og du skal derfor først og fremmest gøre dig nogle overvejelser over din økonomiske situation. Her peger Rasmus Ørskov på, at du skal skabe et overblik over, 1) hvor du tjener dine penge, altså hvilke produkter eller ydelser er mest rentable. 2) Hvilke omkostninger du har, fx leje, lønninger, administration og marketing. 3) Hvordan ser din økonomiske situation ud, altså har du tilstrækkelig med penge? På den måde ved du, hvad du skal tage udgangspunkt i, når du planlægger det kommende år.

Med Crediwires nye budgetfeature kan du helt automatisk kan generere budgetter baseret på dit datagrundlag.

Hav målet for øje

Når du har styr på din økonomiske situation, skal du overveje, hvor du vil hen med din virksomhed. Hvad er dine mål, og hvordan vil du indfri dem? Rasmus Ørskov understreger vigtigheden af at definere klare mål, hvis du vil føre dem ud i livet.

“Jeg ser desværre alt for ofte, at målet ikke er klart. Det medfører at virksomhederne nogle gange kommer til at træffe forkerte og for impulsive beslutninger. Dels fordi målet er uklart, vejen til målet er uklart og virksomhedens nuværende position er uklart.”

Rasmus Ørskov påpeger, at hvis du skal nå hen til dit mål, skal du lægge en klar strategi for, hvordan du kommer derhen. Her bør du overveje, hvilke tilvalg der er nødvendige for, at du kan lykkes, men mindst lige så vigtigt er det, at du er bevidst om, hvilke fravalg der er nødvendige. Denne strategi skal være klart defineret, både over for dig selv men også dine medarbejder, således at forventningerne er afstemt.

Hvad skal et budget indeholde?

Når du har fået styr på din strategi og overblik over din økonomiske situation, kan du gå i gang med at lægge dit budget. Et budget kan bestå af flere dele; en resultatopgørelse, en balance, en pengestrømsopgørelse og en følsomhedsanalyse. Hvilke elementer du har med, afhænger af størrelsen af din virksomhed. Små virksomheder styrer ofte alene efter deres resultatbudget, mens lidt større virksomheder også har de øvrige dele i deres budget. Hvis din bank kræver et budget, vil de ofte gerne have pengestrømsopgørelsen og følsomhedsanalysen med.

3 gode råde fra Rasmus Ørskov fra Beierholm

1. Strategi Kortlæg dit mål for virksomheden og integrér det i din business plan.

2. Nuværende situation Skab overblik over din nuværende økonomiske situation.

3. Udarbejdelse af budget Med baggrund i din plan for virksomheden og din nuværende økonomiske situation i din virksomhed kan du lave dit budget for det kommende år.