Bedre lån til SMV'er: Fintech-samarbejde oplever momentum

SMV-segmentet er underfinansieret af bankerne, da det er tidskrævende at risikovurdere SMV’erne samtidig med, at det potentielle afkast er begrænset. Ifølge ny rapport vil bankerne gennem samarbejde med fintech-virksomheder fremadrettet blive bedre i stand til at yde lån til SMV’erne.

Hurtigere og mere præcise kreditvurderinger

De traditionelle låneudbydere har haft svært ved at finde en model, hvor SMV-kunderne kan finansieres profitabelt. Kreditvurderingen af disse virksomheder er langsom, og det er ofte dyrere at risikovurdere SMV’erne end det potentielle afkast kan retfærdiggøre. De seneste år har den teknologiske udvikling dog medført nye muligheder for at digitalisere og automatisere mange af kreditvurderingsprocesserne. Unge, nytænkende og agile fintech-virksomheder har været hurtige til at finde på nye forretningsmodeller i dette rum, hvilket har medført betydelige kommercielle muligheder. Fintech-virksomhederne har bl.a. fundet ud af, hvordan man via virksomhedernes datafodspor i det digitale sociale rum, kan kreditvurdere langt hurtigere og mere præcist end tidligere. Herudover har disse virksomheder været langt hurtigere til at implementere komplekse datamodeller til at lave predictive modeling, hvilket betyder, at man vha. store datasæt kan kvalificere sine risikovurderinger i højere grad, end hvis et menneske skulle træffe en beslutning.


Bedre kundeoplevelser og hurtigere processer

Bankerne følger udviklingen og investerer i digitale værktøjer, der kan hjælpe dem med at servicere SMV-segmentet i fremtiden. Samtidig ses det i vid udstrækning, at bankerne investerer i, eller samarbejder med, fintech-virksomhederne for at fremskynde deres digitale udvikling. Derudover betyder samarbejdet, at kunderne kan forvente en kortere kreditvurderingstid, en mere gnidningsfri kundeoplevelse, samt bedre finansielle produkter. National Bank of Canada samarbejder eks. med virksomheden Thinking Capital, hvor man i fællesskab er i stand til at kreditvurdere en SMV inden for syv minutter. Såfremt SMV’en godkendes går der herefter maksimalt 72 timer, inden lånet fremgår på ansøgerens bankkonto.

For bankerne kommer der til at ligge en opgave i at udvælge de rette samarbejdspartnere, mens fintech-virksomhederne skal være opmærksomme på at finde samarbejdspartnere, der giver dem den bedst mulige kredit supply chain. Det forventes, at der over de næste år vil ske nogle store omvæltninger i lånemodellerne, som vil disrupte markedet.