Likviditet: CrediWire hjælper virksomheder med at søge mellemfinansiering hos bankerne - helt gratis

Virksomheder mangler likviditet

Mange danske virksomheder har akut brug for likviditet, som en direkte konsekvens af coronakrisen, men udsigten til at få pengene udbetalt er desværre lang. Derfor har CrediWire gjort det nemmere for virksomhederne at søge mellemfinansiering i banken, mens de venter på udbetaling fra staten.

Når virksomheden ved, hvad den med rimelighed kan forvente at få i kompensation fra staten, gør den klogt i at dokumentere sin berettigelse og tage dokumentationen med i banken. Virksomheder, der kan dokumentere størrelsen på deres kompensation, har nemmere ved at få mellemfinansiering fra banken, dvs. at banken stiller kredit til rådighed indtil staten udbetaler pengene. Derimod har virksomheder, der ikke kan dokumentere, hvad de kommer til at modtage i kompensation, begrænset mulighed for mellemfinansiering.

CrediWire giver dig den nødvendige dokumentation

CrediWire har udviklet en løsningen, som gør det nemmere for virksomhederne at beregne og dokumentere deres berettigelse til kompensation. Med dokumentationen fra CrediWire kan virksomheden øge sine muligheder for mellemfinansiering i banken. På den måde kan virksomhederne få den likviditet, som der er akut brug for. Det kan i sidste ende være med til at sikre virksomhedernes overlevelse.

CrediWires løsning hjælper virksomheder med at dokumentere deres berettigelse til:

- Kompensation for selvstændige, freelancere mv. (tabt omsætning)

- Kompensation for faste omkostninger

- Lånegarantier

Tag dokumentationen med i banken og brug den som grundlag for mellemfinansiering eller et statsgaranteret lån. Løsningen er gratis for alle danske virksomheder, banker og revisorer. Dokumentationen fra CrediWire giver banken større vished for, at virksomheden reelt er berettiget til og vil få udbetalt en kompensation og/eller er kvalificeret til at få et statsgaranteret lån.

Mange virksomheder mangler likviditet nu

1. Forbind dit økonomisystem til CrediWire

2. Hent den nødvendige data til ansøgning og revisorpåtegnelse

3. Send ansøgning

Start processen her

Løsningen er gratis for alle danske virksomheder, banker og revisorer. CrediWires løsning er blevet blåstemplet af KPMG, Kvist & Jensen mv.