Jeg mener, at vi står på kanten til en ny tid, hvor banken bliver en endnu vigtigere sparringspartner for virksomhederne.

Forord til Crediwires nye whitepaper: Banken som sparringspartner

(Vores whitepaper udkommer som helhed senere på måneden.)


Vi befinder os i en spændende tid for bankerne og deres kunder. Den digitale udvikling har for alvor taget fat i branchen, og dermed måden vi alle arbejder på. Det giver helt nye muligheder. I første omgang har det betydet en spændende opblomstring af de såkaldte neo-banker, der så småt kan begynde at udfordre de traditionelle banker. Bankerne og deres kunder efterspørger i stigende grad bedre finansielle oplevelser - en naturlig udvikling som et resultat af de muligheder, digitaliseringen bringer med sig.

De nye muligheder giver helt nye perspektiver på elementer som datadeling mellem banker og virksomheder og efterspørgsel af finansiel data fra banken til kunderne. Alt dette kan nu automatiseres. Det er banebrydende for måden, vi arbejder på. I stedet for at bruge ressourcer på omkostningstungt indtastningsarbejde, med dertilhørende risiko for fejl, kan ressourcerne nu bruges på, at bankerne fokuserer på relevante arbejdsopgaver, der skaber værdi for både bankerne og deres kunder.
Traditionelt har der været en vis tilbageholdenhed med at dele data, men heldigvis har tiderne skiftet og datadeling er blevet meget mere almindeligt.  

Datadeling sker konstant og i mange tilfælde til en grad at vi ikke lægger mærke til det mere. Jeg er sikker på vi kommer til at se et tydeligt optimeret forhold mellem bank og kunder som et resultat af mere datadeling. Før i tiden har det været helt normalt kun at bogføre ganske få gange om året. Det betyder, at det har været umuligt at basere beslutninger på andet end antagelser og forældet data. Det er stadig ikke alle, der er opmærksomme på, at finansiel data i dag faktisk kan leveres i meget kortere intervaller - ja, i realtid.

Nogle omfavner digitaliseringen og alle dens muligheder. Andre har sværere ved, umiddelbart, at se værdien den skaber og tilpasse arbejdsmetoderne hertil.

Bankerne er under øget regulering, det er der ingen tvivl om. Og ja, til dels også for hård regulering vil jeg mene. Jeg tror det kunne være interessant at kigge på reguleringen fra et mere pragmatisk synspunkt. I dag har vi reelt 5 datacentraler. Kunne man forestille sig en virkelighed, hvor bankerne går sammen og i fællesskab løser den lovpligtige del af reguleringen? Alt sammen ét sted. Den forretningsmæssige del vedbliver naturligvis at være individuel. Jeg tror vi i højere grad skal indrette vores verden efter den omfattende regulering og compliance som bankerne er underlagt. Vi kan godt arbejde smartere.

I min tid i branchen har jeg været en del af den udvikling, der er gået forud for det fundament, som vi står på i dag. Med min erfaring i bagagen ser jeg på fremtiden med positive øjne.
Udviklingen sker hurtigere end nogensinde før, og det vil den fortsætte med.

Jeg forestiller mig, at adoptionen af løbende finansiel data vil betyde et skifte i forholdet mellem bank og erhvervskunde, idet bankerne kan komme helt ind i maskinrummet, uden at virksomheden skal bruge tid på at sende de nødvendige informationer til banken. Dermed lettes arbejdet for såvel banken som kunden. Flere håndholdte processer vil blive automatiseret og dermed optimeret. Prøv eksempelvis at forestille dig, hvordan struktureret finansiel data vil kunne give en langt mere retvisende løbende kreditvurdering af kunderne.

Banken er interesseret i at hjælpe med at skabe stærkere virksomheder og på den måde skabe en bedre kunde for sig selv. Virksomhederne har brug for finansiel sparring i øjenhøjde. Virksomhederne skal skabe vækst i deres forretning, og det gør de ved at gøre det de er bedst til, samtidig med at de omgiver sig med de bedste sparringspartnere.
Jeg mener vi står på kanten til en ny tid, hvor banken bliver en endnu vigtigere sparringspartner for virksomhederne

Jeg kan huske dengang, jeg selv skulle udfylde min selvangivelse. Det kunne tage mere end en hel weekend med alt taste- og bilagsarbejdet. Når vi kigger tilbage i dag, virker det jo helt tåbeligt. I dag sker alt automatisk og hvis der er behov for rettelser, er det i de fleste tilfælde i småtingsafdelingen og alt foregår digitalt.
Om 10 år er der sikkert ikke mange, der kan huske de manuelle selvangivelser, men de vil huske dengang man ikke arbejdede med løbende og struktureret data i realtid.

Derfor handler denne rapport om de muligheder, digitaliseringen fører med sig for bankerne. Vi har sat nogle af de førende bankfolk og eksperter i Danmark stævne for at få deres perspektiv på den digitale udvikling i branchen, et bud på hvordan de arbejder, hvad de ønsker sig i deres arbejde og ikke mindst et forsigtigt bud på, hvordan fremtiden ser ud.

Jørgen Horwitz