Digitale rådgivere: Hvad betyder digitaliseringen for Partner Revision?


Hvordan ser fremtiden ud for revisorer?
Hvad betyder digitaliseringen for branchen?
Og hvordan arbejder revisorvirksomheder specifikt med digitaliseringen?

Det er alle spørgsmål, vi arbejder med hos Crediwire. I denne interviewserie med fokus på bedre finansielle oplevelser tager vi temperaturen på digitaliseringen i revisorbranchen. I serien skal du bl.a møde Partner Revision, One Revision og Tal & Tanker. 

I denne udgave af Digitale Rådgivere har vi talt med Kenni Scheidle, der er digitaliseringschef i Partner Revision. Partner Revision har eksisteret siden 1968. Partner Revision gør en dyd ud af at være proaktive. Revionshusets grundlæggende dyder er fast forankret, mens deres værktøjer og metoder følger tidens tempo og muligheder. Eksempelvis sørger Partner Revision for at holde sig opdaterede ved at ansætte elever, skabe en attraktiv arbejdsplads og ikke mindst tilbyde det bedste til deres kunder, hvilket digitaliseringen også spiller en væsentlig rolle i.

Vi har tidligere skrevet om samme emne i vores rapport, Fra regnskab til rådgivning, hvor vi giver råd til, hvordan du selv kommer godt i gang med digitalisering af arbejdsopgaver. Du kan læse rapporten og få det spændende overblik her

Hvad efterspørger jeres kunder – har det ændret sig?

Revisorer har i mange året været den mest betroede rådgiver hos virksomhedslederne, viser flere undersøgelser. Dette tror jeg har bevirket, at revisorer ofte er den første som bliver kontaktet, når virksomheder skal tage beslutninger.

Jeg oplever, at kunderne forventer, at vi kan løse de klassiske rådgivningsopgaver vedrørende regnskab, revision, skat og moms. Ydermere forventer flere og flere kunder, at vi kan bistå med rådgivning inden for mange andre områder. De områder jeg oplever, at vi rådgiver mere omkring er især forretningsudvikling, finansiering, digitalisering og automatisering af forretningsgange samt skatterådgivning. 


Jeg erfarer, at kunderne har en naturlig interesse for skattemæssige forhold, da dette ofte er et spørgsmål om kroner og ører. Det er en ting kunderne kan forstå, da de kan mærke effekten direkte på pengepungen. 


Endvidere modtager vi flere og flere henvendelser omkring digitalisering. Der har i en årrække været ekstrem fokus på digitalisering i hele SMV-segmentet. Jeg tror, at dette udspringer af at tilgængeligheden i hjælpeværktøjerne er eskaleret – både prismæssigt men også udbuddet af leverandører. Dette har medført, at SMV’erne nemmere kan komme i gang med processen, og der er en klar forventning om, at deres revisor kan deltage aktivt.

Hvordan kan I rådgive og hjælpe jeres kunder?

Vi hjælper vores kunder, som vi altid har gjort. Rådgivningspaletten er blot vokset, og det er en ting,  vi kun er glade for. Det er et tegn på, at vores kunder er glade for vores hjælp, at de efterspørger vores kompetencer på flere og flere områder.

Det stiller yderligere krav til os som rådgivere. Det kræver, at vi dygtiggør os indenfor andre områder end de klassiske revisorkompetencer. Jeg mener, at vi skal fastholde vores gode og grundlæggende dyder, men samtidig sikre at vores værktøjer, metoder og rådgivning følger tidens tempo og muligheder. Derfor er der ingen tvivl om, at vi skal hæve vores digitale niveau yderligere de kommende år.

De nye rådgivningsområder giver mulighed for at få flere indgangsvinkler til dialog og sparring med kunderne. Dette oplever jeg kan vække latente behov til live, og vi kan derfor hjælpe vores kunder med endnu flere ting – og dermed knytte et tættere og bedre bånd til kunderne og deres forretninger. Et eksempel kan være, at vi hjælper en kunde med at få et ugentligt opdateret bogholderi – vha. optimering af processerne i bogholderiet – frem for kvartalsvist. Dette kan afdække et behov for, at kunden i samme omgang gerne vil have et dashboard, hvor kunden kan følge forfaldne debitorer.

Hvor ser du personligt de største muligheder ved digitalisering af revisorbranchen?

Jeg anser mulighederne for uendelige, og jeg tror slet ikke, at vi er færdige med at se digitaliseringsprodukter målrettet revisorbranchen og SMV-segmentet. Jeg tror kun lige, at vi er kommet i gang.

Jeg synes, at en af de store fordele ved digitaliseringen er, at vi får mere og bedre data at arbejde med rettidigt. Det gør, at vi kan få et opdateret regnskabsgrundlag i tide til at rådgive og kigge fremad på baggrund af dette - i stedet for at være bagudrettede og bagkloge.

Den øgede datamængde stiller krav til, at vi skal blive dygtigere til at arbejde med big data og data analytics. Det har flere revisionshuse opdaget en stor værdi i, og jeg oplever, at flere og flere revisorer ønsker at dygtiggøre sig på netop disse områder. Enkelte universiteter udbyder også fag på cand.merc.aud-studiet i data analytics, hvilket jeg ser meget positivt på. Jeg tror, at de revisorer, som bliver dygtige til dette, kan rådgive på et helt andet niveau end andre. Både i henhold til revision, men også i andre mindre assistance-opgaver.

De digitale løsninger medfører i samme forbindelse, at der bliver mere tid til rådgivning fremfor taste-arbejde. Derved kan vi i højere grad fokusere vores tid på at rådgive kunderne i stedet for at blot at være talleverandør. 

Jeg ser ydermere et stort potentiale i cloud-baserede løsninger, da disse øger tilgængeligheden markant både for kunden men også revisor. De digitale platforme gør, at vi kan tilgå data, værktøjer m.v. på et sted i alle døgnets timer, og dette gør, at vi kan arbejde utroligt effektivt.


Hvilke udfordringer oplever I, at revisorbranchen står overfor i en mere digitaliseret fremtid? Og hvordan vil I forsøge at håndtere dem?

Jeg ser ingen store udfordringer i branchen i forhold til digitalisering. Revisorbranchen er i udvikling, som den altid har været, og det skræmmer mig ikke. En mere digitaliseret fremtid finder jeg ikke intimiderende, da jeg er født ind i en generation, som er vant til at have digitale enheder i hånden hele tiden.

Jeg tror, at det er vigtigt, at man holder sig opdateret og ajour omkring de muligheder, men i særdeleshed også de problemstillinger digitaliseringen medbringer. Jeg vil personligt fortsætte mit arbejde med digitale løsninger de steder, hvor det giver mening.

Digitaliseringen gør, at vi skal re-tænke vores værktøjer, metoder og rådgivning i takt med udviklingen. Dertil er der, som tidligere nævnt, ingen tvivl om at vi skal hæve vores digitale niveau yderligere de kommende år. Og det gælder på alle indsatsområder, hertil også medarbejderstaben, som skal have de rigtige værktøjer og uddannelsesmuligheder stillet til rådighed.


Hvordan ser I Crediwire som en del af at skabe bedre finansielle oplevelser?

Crediwire er et produkt, der øger tilgængeligheden for at danne et bedre beslutningsgrundlag på en hurtig, nem og informativ måde. Den øgede indsigt i en virksomheds finansielle ståsted, som Crediwire kan skabe, afhjælper kunderne i en travl hverdag med at forstå deres forretningsperformance både i forhold til tidligere perioder men også konkurrenterne i branchen.

Jeg synes også, at Cediwire hjælper revisorer med at danne et rigtig overblik over kunderne, som kan benyttes i et rådgivningsøjemed.


Hvad er jeres råd til revisionsbranchen i 2021?

Hold dig opdateret og ajour omkring de muligheder, men særdeles også de problemstillinger, digitaliseringen kan medbringe. Digitalisering skal nemlig løse problemer – og ikke skabe dem.


Vil du også omfavne digitaliseringen? Book et møde med Emil fra Crediwire og hør mere om dine muligheder.

________________________________________________________________________________________________________

 

Crediwire er en platform for finansiel optimering for virksomheder og deres rådgivere. Med Crediwire kan du spare tid på de tidskrævende, førhen manuelle, opgaver og langsommeligt papirarbejde og i stedet frigive tid til din forretning. 

Gør som 9.500 andre virksomheder og tilmeld dig Crediwire i dag eller skriv til os her. Det er gratis for virksomheder.