Digitale løsninger skaber nye forretningsmuligheder for revisorer og bogholdere

Fra en traditionel forretningsmodel til abonnementsmodel

Flere og flere virksomheder overgår fra en traditionel forretningsmodel til en abonnementsbaseret model. Især i B2B-virksomhederne tager denne udvikling fart, mener Morten Suhr Hansen, ejer og leder af konsulentvirksomheden Subscrybe, som har specialiseret i sig i abonnementsløsninger i virksomheder. Ifølge Morten Suhr Hansen er efterspørgslen efter abonnementsløsninger i B2B-landskabet tiltagende, især inden for servicevirksomheder - dels fordi den, som modtager servicen, oplever en følelse af convenience, og dels fordi udbyderen opnår mere forudsigelighed i sin forretning. Spørgsmålet er om denne forretningsmodel kan overføres til revisions- og regnskabsbranchen? Svaret er ja, og flere revisorer og bogholdere benytter faktisk allerede denne model i form af pakkeløsninger til deres kunder.

blog-image

Morten Suhr Hansen

Med en baggrund i den kommercielle mediebranchen startede Morten Suhr Hansen konsulentvirksomheden Subscrybe.

Subscrybe

Subscrybe er en konsulentvirksomhed, som har specialiseret sig i abonnement og abonnementsløsninger. Subscrybe hjælper typisk virksomheder, som allerede benytter abonnementsmodellen, til at performe bedre i eksisterende abonnement, men også virksomheder, der gerne vil overgå til en abonnementsløsning.

Læs mere om Subscrybe her

Mere digitalisering, mindre risiko

Frederik Sandgrav, stifter og leder af bogholderiet Sandgrav Solutions, peger på, at pakkeløsningen er en god måde at forventningsafstemme opgavens omfang med kunden. En pakkeløsning er en antagelse af timeforbrug, som skaber rammerne for aftalen. Dog er han alligevel kritisk over for denne model, og han peger på, at pakkeløsningen ikke altid er at foretrække, da den er forbundet med risiko.

“For mig er pakkepris et spørgsmål om, hvem der har risikoen. Hvis opgaven tager længere tid end forventet, så er det os, der har risikoen, og så er det os, der brænder nallerne,” fortæller Sandgrav.

Og det er netop her, at digitaliseringen kommer ind i billedet. Frederik Sandgrav fortæller, at risikoen kan mindskes ved at gøre brug af digitale værktøjer, som automatiserer de førhen tidskrævende og manuelle arbejdsprocesser. De digitale løsninger skaber skalerbarhed, således at en virksomhed kan vækste uden, at det bliver markant dyrere rent administrativt og dermed også i bogholderiet. Det bliver nemmere at estimere tid og dermed også en pris. Nu fylder 200 bilag ikke mere end 100 rent arbejdsmæssigt, og på den måde bliver risikoen mindre, fortæller Frederik Sandgrav. Ved at gøre brug af de digitale løsninger kan Sandgrav Solutions arbejde mere effektivt uafhængigt af opgavens omfang.

“Vores value proposition er, at vi kan gøre det digitalt og effektivt - og derfor også billigere. Kunden sparer tid, og vi sparer tid. Det er en win-win hele vejen rundt,” fortæller Sandgrav.

Denne tidsbesparelse giver Sandgrav Solutions mulighed for at sælge andre ydelser til deres kunder. Frederik Sandgrav fortæller, at kunderne er mere tilbøjelige til at efterspørger andre ydelser, når de har sparet tid og penge på deres bogføring. Her er det interessant at rette blikket mod rapportering og rådgivning.

blog-image

Frederik Sandgrav

Frederik Sandgrav er stifter og ejer af bogholderiet Sandgrav Solutions. Forinden har Frederik flere års erfaring inden for regnskab i en række forskellige virksomheder.

Sandgrav Solutions

Sandgrav Solutions er et bogholderi, der tilbyder økonomifunktionen til små og mellemstore virksomheder. Sandgrav Solutions har specialiseret sig i at digitalisere bogholderi.

Læs mere om Sandgrav Solutions her

Fremtidens sparringspartner

Både Frederik Sandgrav og Morten Suhr Hansen peger på, at pakkeløsninger sagtens kunne komme til at spille en større rolle for revisoren og bogholderens forretningsmodel i fremtiden. Sandgrav spår, at der vil være mere af dette, men kun hvis revisoren og bogholderen formår at indtage en mere rådgivende rolle. Ligeledes ser Morten Suhr Hansen en mulighed for en fremtidig sparringspartner. Dog er de enige om, at dette kræver, at revisoren og bogholderen skal kunne tilbyde sine kunder mere end, hvad de gør i dag.

“Vi skal skabe mere værdi. Helt konkret skal vi tilbyde virksomhedsrådgivning. Vi skal blive en business partner for virksomheden og dens ledelse. Det er der, vi skal hen, og det skal vi gøre gennem rapportering og forståelse heraf,” fortæller Frederik Sandgrav.

Og netop dette falder godt i hak med, hvad Morten Suhr Hansen definerer, som en god opskrift på en sund forretning. Han fortæller, at et af de vigtigste elementer i en abonnemenssdrevet virksomhed er konstant at udvikle sin forretning på en måde, som tilfører kunden værdi. Det er vigtigt, at kunden oplever, at der sker noget nyt. På den måde opstås loyalitet fra kunden, og i en abonnementsforretning er loyalitet kernen til en god forretning, fortæller Morten Suhr Hansen.

Morten Suhr Hansen er ikke i tvivl om, at vi de næste 5-10 år kommer til at se endnu mere til den abonnementsbaserede forretningsmodel blandt B2B-virksomhederne. Virksomheder tænker mere rationelt, så vi kommer ikke til at opleve en abonnementstræthed her, fortæller han.