CrediWire x Beierholm: Derfor er det essentielt at have styr på nøgletal

Rasmus Ørskov peger på, at nøgletaler et værktøj til:

1. at følge op på om, virksomheden når sine mål (strategiopfølgning)

2. at sammenholde virksomheden med andre virksomheder (benchmark)

3. budgettering og udarbejdelse af nye mål (ny strategi)

 

1) Strategiopfølgning

Ifølge Rasmus siger nøgletal i sig selv intet og skaber ingen værdi. Nøgletal er ét blandt mange værktøjer til at måle virksomhedens performance, men for at kunne sige, om tallene er gode eller dårlige, skal de ses i forhold til noget.

 

Det er derfor vigtigt at definere et referencepunkt. Referencepunktet starter i virksomhedens strategi. Er virksomhedens strategi, at omsætningen skal øges med 5 %, vil omsætningsvæksten være et godt nøgletal at følge op på hver måned. Er virksomhedens strategi, at fortjenesten på hver enkelt vare skal øges, vil dækningsgraden være et godt nøgletal at følge op på. Skal virksomheden finde ekstern finansiering, eller står den over for at skulle sælges, vil det være en god idé at forbedre soliditeten og virksomhedens pengestrømme ved at nedbringe pengebindingerne i eksempelvis lager, debitorer, igangværende arbejder osv. samt udskyde investeringer.

 

Hvilke nøgletal, der er vigtige, er således ekstremt afhængige af den enkelte virksomhed, virksomhedens strategi, behov og mål.

 

2) Benchmark

Det kan være svært at definere en tommelfingerregel for, hvornår et nøgletal er godt, da dette kan variere meget fra branche til branche. Rasmus understeger derfor vigtigheden af at benchmarke sine nøgletal mod branchen, da dette kan give virksomheden indblik i , hvor godt den klarer sig ift. sammenlignelige virksomheder.

 

I takt med at mængden af indsamlet data stiger, giver det hele tiden nye muligheder for at benchmarke sig mod andre sammenlignelige virksomheder. Både CrediWire og Beierholm anvender den store mængde af tilgængelige data til at skabe værdi for virksomhederne ved at benchmarke nøgletal. Her kan virksomheden sammenligne hver enkelt regnskabspost med branchen og eksempelvis se, om fortjenesten på varerne er høj nok, om lønningerne er på niveau med andre i branchen osv. På den måde kan nøgletallene bruges aktivt til at skabe øget indtjening i virksomheden.

 

Det vigtigste er således at finde nogle relevante nøgletal, bruge de samme nøgletal hver måned og at finde en relevant branche at benchmarke sig op imod.

 

3) Ny strategi

Rasmus peger endvidere på, at virksomheden kan bruge sine nøgletal til at udarbejde en ny strategi. Virksomhedens historiske nøgletal sammenholdt med branchen samt ledelsens ambitionsniveau kan danne grundlag for de fremadrettede budgetter og mål. Disse nøgletal kaldes value drivers, og i den proces bliver man bevist om, hvad der driver værdierne i virksomheden. Når man bruger nøgletal som value drivers til budgetlægning og strategiudarbejdelse, får man med baggrund i de historiske tal lavet nogle velbegrundede og derved ofte realistiske budgetter, og ledelsen kan få drøftet, hvad der skaber værdi, og hvad virksomheden skal løbe efter i den efterfølgende periode.

 

Som en del af processen for at udarbejde den nye strategi er det ifølge Rasmus vigtigt, at der sættes nogle få, konkrete og målbare mål for den nye strategiperiode. Disse nøgletal kaldes ofte for KPI’er, og det er disse nøgletal, som ledelsen efterfølgende følger op på hver måned for løbende at have styr på, hvor virksomheden er på vej hen.

 

Analyse af nøgletal – hvad skal jeg være opmærksom på?

Når nøgletallene analyseres, skal du altid tage højde for særlige begivenheder, der ligger til grund for de tal, du betragter. Derudover understeger Rasmus vigtigheden af, at du er opmærksom på, om dit regnskabsgrundlag er korrekt – f.eks. om du har fået reguleret varelageret. Får du ikke reguleret varelageret løbende, vil dit vareforbrug blive forkert, og derved bliver alle nøgletal (udover omsætningsvæksten) forkerte, og du kommer til at styre virksomheden ud fra et forkert grundlag.

 

3 konkrete råd

Afslutningsvis har vi spurgt Rasmus, om han vil formulere tre gode råd til dig, der arbejder med nøgletal.

 

1)    Fastlæg, hvilke nøgletal du vil måle din virksomhed på
2)    Få lavet en simpel model, så du nemt kan følge op på netop disse nøgletal hver måned
3)    Indgå samarbejde med en partner, som har adgang til en stor mængde benchmarkdata for netop din branche